Nieuwsarchief

Opbrengst collecte 2015

Dank je wel, Gouda! Opbrengst van de collecte 2015 weer bijzonder hoog! Van 1 tot en met 7 maart 2015 gingen vele collectanten de Goudse straten op tijdens de landelijke collecteweek voor Amnesty International. En dat werd beloond, De opbrengst bedroeg in Gouda 10.908,91 euro. Collectehoofden Cobie Malkus (l) en Maartje Vingerling (r) maakten tijdens de vrijwilligersbijeenkomst op 28 maart …

Lezing in Goudse bibliotheek

Op 8 januari gaven twee vrijwilligers een lezing in Goudse bibliotheek, georganiseerd door de ANBO. Zo’n 25 mensen werden via een powerpoint presentatie en o.a. de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens op papier voorzien van informatie gegeven over de organisatie en vooral over de missie en visie van Amnesty. Er werden doordachte, zeker ook kritische vragen gesteld die veel gespreksstof opleverden. En er kon een brief …

Dag van de Rechten van de Mens 2014

Op het Goudse station Op 10 december, tussen 17.00 en 19.00 uur zijn door vrijwilligers op het station kleine notitieblokjes uitgedeeld. Met daarop het adres van deze website. Zo wilden we mensen wijzen op de Dag van de Rechten van de Mens. En op het bestaan van de Amnestygroep in Gouda. En in de Goudse raadvergadering Door oud-amnestypenningmeester Lenny Roelofs …

‘MOGEN ZIJN WIE JE BENT!’

FILMHUIS GOUDA EN AMNESTY GOUDA PRESENTEREN: ‘MOGEN ZIJN WIE JE BENT!’ met de film Qissa in november 2014 Samen met het Filmhuis Gouda was dit najaar weer een speciale vertoning van een film die een raakvlak heeft met het mensenrechtenwerk. Dit jaar was het thema “mogen zijn wie je bent”, met de film Qissa. De film verhaalt over een Indiaas …

Amnesty in Verzetsmuseum

Tentoonstelling van 8 tot 29 maart 2014 In het Verzetsmuseum Zuid Holland is een tentoonstelling in het museum van historische posters van Amnesty International te zien. Op verschillende manieren worden thema´s als: beperking van vrijheid van meningsuiting; politieke gevangen; martelingen; doodstraf; jongeren en mensenrechten in deze posters vormgegeven. De katheder van Amnesty, die het hart van de tentoonstelling vormt, verhuist …