Nieuwsarchief

Meld je aan als collectant

Amnesty Gouda is op zoek naar mensen die mee willen helpen met de collecte in onze stad. Van 11 t/m 17 maart 2018 gaan er namelijk weer vele collectanten de straat op om geld op te halen voor Amnesty. Help jij ook mee? Blij met elk uurtje Amnesty is blij met elk uurtje dat je collecteert. Sommige mensen gaan een …

1363 brieven en kaarten schrijfmarathon Amnesty Gouda

Ook dit jaar deed Amnesty Gouda weer mee met de schrijfmarathon ter gelegenheid van de Dag van de Mensenrechten. Veel mensen uit Gouda en omstreken hebben de weersomstandigheden getrotseerd en zijn komen schrijven in de Wereldwinkel, op het Stationsplein en in de Ontmoetingskerk. Resultaat: 1363 brieven en kaarten! voor gerechtigheid, vrijheid, menselijke waardigheid en gelijkheid.

Terugblik op de filmhuis Actie 2017 “Zaatari Djinn”

Inmiddels mag het een traditie genoemd worden dat in het laatste kwartaal van het jaar het Goudse Amnesty filmevenement wordt gehouden, in nauwe samenwerking met het Filmhuis Gouda. Op donderdag 21 september was de eerste dag dat de film is vertoond, naast de twee andere “filmdagen”, zaterdag 23 en dinsdag 26 september. Op de eerste draaidag werd als gebruikelijk extra …

Dodenherdenking 2017

Op 4 mei heeft Amnesty Gouda traditiegetrouw rozen uitgedeeld bij het verlaten van de dienst in de Agnietenkapel. Ongeveer 30 bezoekers hebben daarna hun roos samen met een krans gelegd bij het herdenkingsmonument op de Markt. Ook zijn er rozen uitgedeeld aan deelnemers van de stille tocht.

Opbrengt collecte 2017

Ook in Gouda is in de week van 5 t/m 11 maart gecollecteerd voor Amnesty International. De totale opbrengst is ruim € 8850,-! Onze dank gaat uit naar alle collectanten en de inwoners van onze gemeente, die gezamenlijk deze bijdrage hebben geleverd aan het werk van Amnesty International. Amnesty is een onafhankelijke organisatie en neemt voor haar onderzoek, lobby en …

Geslaagde lezing Linda Polman

Woensdag 8 maart sprak onderzoeksjournaliste en schrijfster Linda Polman voor Amnesty Gouda in Het Verzetsmuseum. Met grote interesse is er geluisterd naar haar verhalen en ervaringen. We kunnen veel zeggen over de lezing van Linda Polman, maar we sluiten ons graag aan bij de rake woorden die Paulien Cornelisse over haar zei. “Ik heb zelden zin mij in treurige onderwerpen …

Collecteweek 5 t/m 11 maart

Deze week is de jaarlijkse collecteweek van Amnesty International. Van 5 tot 11 maart gaan we voor de vijftiende keer langs de deuren. Vorig jaar hebben we in Gouda bijna € 10.000,- opgehaald en in heel Nederland zelfs 1,5 miljoen. Amnesty is een onafhankelijke organisatie en neemt voor haar onderzoek, lobby en actie geen geld aan van overheden of politieke …

2144 Brieven geschreven

Op 10 december, de Dag van de Rechten van de Mens, organiseerde Amnesty Nederland de Schrijfmarathon. Wereldwijd schreven tienduizenden mensen brieven naar autoriteiten om te pleiten voor de vrijlating van mensen die ten onrechte gevangen zitten. In Gouda werden er dit jaar 2144 brieven en kaarten geschreven in de Wereldwinkel en de bibliotheek, een groot succes! Om 12 uur is …

“Vluchteling in Gouda”

Vluchteling in Gouda, zaterdag 29 oktober 2016

Op zaterdag 29 oktober organiseert de Raad van Kerken een ontmoetingsdag in Gouda-Noord. Aanleiding is de verwachte komst van veel vluchtelingen naar Gouda. Centraal staat wat de komst van vluchtelingen doet met ons in Gouda en wat het is om als vluchteling in Gouda terecht te komen. Amnesty Gouda is deze dag ook aanwezig en zal aan de hand van …

“Dukhtar” in het Filmhuis

Het is inmiddels traditie dat Amnesty Gouda in samenwerking met het Filmhuis Gouda een film vertoond die aansluit bij de acties van Amnesty International. Dit jaar was die de film Dukhtar, een Pakistaanse film van filmmaakster Afia Nathaniel. In de film zien we de vlucht van een moeder en haar dochter om haar uithuwelijking op minderjarige leeftijd te voorkomen. Een onderwerp …

Filmhuisactie 2016

Eind september is weer het jaarlijkse filmprogramma van Amnesty Gouda in het Filmhuis. Dit jaar draait Amnesty Gouda de film Dukhtar, een Pakistaanse film van Afia Nathaniel. Een prachtig drama over een moeder die met haar 10-jarige dochter vlucht om uithuwelijking te voorkomen. voorstellingen do 22 september 20:30 za 24 september 18:30 ma 26 september 20:30 Inleiding De voorstelling van …

Geslaagde schrijfactie!

Op zondag 8 mei hielden we onze succesvolle schrijfactie in het kader van het ‘Feest van de geest’. Naast de schrijfactie werd er poëzie voorgelezen uit een bundel van Amnesty en er was muziek. We hebben alle brieven inmiddels verstuurd, hieronder een overzicht van de aantallen en een link met achtergrond informatie over de actie. 13 brieven naar Iran voor …

Opening “Feest van de Geest”

Onder grote belangstelling werd 3 mei in de Adventskerk in Alphen aan den Rijn de tweede editie van Feest van de Geest Groene Hart geopend door de burgemeester van Alphen aan den Rijn, mevrouw Liesbeth Spies en Amy van der Hoek, één van de kunstenaars van Ipse de Bruggen. Mevrouw Spies benadrukte dat vrijheid van Geest niet vanzelfsprekend is. Ook …

Witte rozen bij monument

Gister zijn er na afloop van de dienst in de Agnietenkapel 30 rozen uitgedeeld aan de aanwezigen, de overige rozen hebben we vanuit Amnesty gegevens aan meelopers in de stoet. Deze rozen zijn bij de bloemstukken, waaronder het stuk van Amnesty, gelegd tijdens de dodenherdenking. We bedanken Bernadette en Janny voor de medewerking.

Schrijfactie op 8 mei in De Veste

In samenwerking met de organisatoren van “Feest van de Geest” houdt Amnesty Gouda een schrijfactie voor gewetensgevangenen op zondag 8 mei a.s. van 14.00 uur tot 16.00 uur in De Veste. Het thema is dit jaar Vrijheid van Geest. Kunstenaars tonen hun werk in dit thema. Daarnaast zal er poëzie worden voorgelezen uit een bundel van Amnesty. De Veste ligt …

Dodenherdenking 2016

Op woensdagavond 4 mei organiseert de Goudse Raad van Kerken een bezinningsmoment in de Agnietenkapel. Dit moment is ter voorbereiding op het herdenken van Nederlandse slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog, oorlogssituaties en vredesmissies nadien. Amnesty International Gouda deelt traditiegetrouw rozen uit aan de aanwezigen. Na afloop zal in stoet worden gelopen naar de Markt voor de twee minuten stilte. Tijdens …

Opbrengst collecte 2016

Ook dit jaar gingen onze vrijwilligers de straat op voor het werk van Amnesty International en hebben in Gouda € 9.838,57 opgehaald! Dankjewel voor jullie giften! De collecte is een belangrijke bron van inkomsten voor Amnesty. Met de opbrengst van de collecte kunnen we de strijd tegen mensenrechtenschendingen voortzetten! Vrijwilligers, ook jullie bedankt! Wil je buiten de collecteweek doneren aan …

Collecte 2016 in aantocht

Van 13 tot 19 maart is weer de collecte van Amnesty in Gouda. Amnesty International is een onafhankelijke organisatie en neemt geen geld van overheden of politieke groeperingen aan. Daarom collecteren we elk jaar. Dus als er aan jouw Goudse deur wordt gebeld, geef gul. Of doe mee als collectant. Geef dan je adresgegevens door via het contactformulier.

Gastles op de vuurvogel

Op dinsdag 9 februari was er op de Brede school de Vuurvogel een gastles van Amnesty International over Kinderrechten. Een wereldreis voor Groep 8 Voor groep 8 was er een les over een Wereldreis. De leerlingen kregen een korte video te zien en een boekje met informatie over de kinderrechten. In veel landen worden de kinderrechten niet gevolgd: kinderen moeten werken, …

Voorjaars-bijeenkomst

Net vóór de collecte is de jaarlijkse voorjaarsbijeenkomst. Alle vrijwilligers (van schrijver tot collectant tot kerngroeplid) worden hiervoor uitgenodigd. Er zal een presentatie worden gegeven over wat Amnesty is en doet en er is volop gelegenheid kennis met elkaar te maken. Wil je ook actief worden voor Amnesty in Gouda en ben je geïnteresseerd in deze bijeenkomst. Laat het ons …

Succesvolle schrijfmarathon

10 en 11 december 2015 Dit jaar vond de Schrijfmarathon voor de derde keer plaats. Gouda sloot zich in 2015 daarbij voor het eerst aan. Op 10 december was het eerste deel van de Goudse schrijfmarathon. Het was gezellig druk in de wereldwinkel aan de Lange Groenendaal. Onder de deelnemers bevond zich wethouder Hilde Niezen, die aanwezig was namens het …

Filmevenement najaar 2015

Donderdag 24 september, 20.30 uur, was er een speciaal Amnesty-evenement in het Filmhuis te Gouda. Vertoond werd de Russische film Durak en rond de film waren diverse andere activiteiten te beleven. En natuurlijkk kon er worden deelgenomen aan een amnesty actie. Ook tijdens de twee andere vertoningsdagen waren vrijwilligers van Amnesty Gouda aanwezig om mensen te bewegen mee te doen …

Open brief asielzoekers

Op 5 mei jl. is op initiatief van de ChristenUnie een open brief aangeboden aan burgemeester Schoenmaken. Ook Amnesty Gouda ondertekende de brief, samen met o.a. VluchtelingenWerk Zuid-Holland Noord, Werkgroep kerk & vluchteling PKN Gouda, Kwintes Vrouwenopvang Midden Holland, Leger des Heils MCR en andere partijen en maatschappelijke instellingen. In deze open brief worden vragen gesteld aan de burgemeester en …

Amnesty aanwezig op 4 mei

Zoals gewoonlijk was Amnesty Gouda aanwezig bij de bijeenkomst in de Agnietenkapel in Gouda op 4 mei, dodenherdenking. Na afloop van deze bijeenkomst, georganiseerd door de Raad van Kerken, deelde Amnesty-vrijwilligers aan de aanwezigen witte rozen uit. Deze zijn meegedragen naar de markt alwaar ze zijn bijgezet bij het monument.