Over Amnesty International

Amnesty International is een onafhankelijke beweging die zich inzet voor slachtoffers van schendingen van mensenrechten. Werelwijd heeft Amnesty 3 miljoen leden, donateurs en vaste begunstigers in meer dan 150 landen. Amnesty Nederland, opgericht in mei 1968, is met ruim 280.000 leden een van de grootste nationale afdelingen van Amnesty.

Universele Verklaring van de Rechten van de Mens

Amnesty International streeft naar een wereld waarin iedereen alle rechten geniet die zijn vastgelegd in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM) en andere internationale mensenrechtendocumenten. Door de inzet van actie, lobby, bewustwording en samenwerking probeert Amnesty International de mensenrechten overal te bevorderen.

Onafhankelijk

Amnesty is onafhankelijk van elke regering, politieke ideologie, religie of elk economisch belang. Amnesty neemt voor haar onderzoek, lobby en acties geen geld aan van overheden om zo onafhankelijk en betrouwbaar te blijven.

Betrouwbaarheid

De kracht van Amnesty is betrouwbaarheid. Als Amnesty actie voert is daar altijd eerst gedegen onderzoek aan vooraf gegaan.Pas als de onderzoekers voldoende zeker van hun zaak zijn, gaat Amnesty tot actie over. Met deze werkwijze is de organisatie altijd in staat schendingen op betrouwbare manier aan de kaak te stellen.

Amnesty in de regio

Amnesty International is actief in het hele land. Van noord naar zuid en van oost naar west: Amnesty-activisten zijn overal actief. Wilt u ook een bijdrage leveren? Dan zijn er verscheidene opties. U kunt zich aansluiten bij een lokale Amnestygroep, als flexwerker aan de slag of deelnemen aan een regionale activiteit.

www.amnesty.nl