Collectegroep

De collectegroep organiseert de jaarlijkse collecte. Elk jaar in februari of maart gaan de meer dan 100 collectanten langs de deuren in Gouda. Amnesty krijgt en wil van geen enkele overheid subsidie, de inkomsten van de collecte zijn daarom hard nodig om de acties te financieren.

Vanuit het hoofdkantoor in Amsterdam wordt materiaal aangeleverd en daarmee gaat de collecte-Goudse groep aan de slag. We zoeken nog collectanten om ons team nog groter te maken, hopelijk kunnen we dan straks langs alle deuren van Gouda!

Meer informatie? Neem contact op met het Goudse amnesty secretariaat.