Scholengroep

Amnesty zet zich in voor mensen, overal ter wereld, die slachtoffer zijn van vervolging en politiek geweld. Daar zijn ook kinderen bij.

Naast het verdrag voor de mensenrechten is op 20 november 1989 is in New York het kinderrechtenverdrag aangenomen, zie www.kinderrechten.nl/images/13/194.pdf.

Les pakketten

Helaas gaan ze niet overal even netjes met deze rechten om. Omdat we vinden dat het beter kan en moet heeft Amnesty mooie lesprogramma’s gemaakt voor groep 5/6 en voor groep 7/8 van het basisonderwijs.

Lespakket groep 5/6

Voor groep 5/6 is er het lespakket ‘Kinderen die gewoon kind willen zijn’. Kinderen maken op een actieve en speelse manier kennis met de rechten uit dit verdrag. De leerlingen worden gestimuleerd om actief over het belang van de kinderrechten na te denken.

Lespakket groep 7/8

Voor groep 7/8 is het lespakket ‘KinderechtenReis’. De leerlingen gaan op WereldReis of maken een TijdReis. Tijdens de WereldReis lezen de leerlingen over tien rechten van kinderen in andere landen, ze maken ‘foto’s’ van hun ervaringen en schrijven in hun logboek. Verder kiezen ze per groepje twee landen uit waar ze zich verder in verdiepen door het maken van opdrachten en nadenkertjes. De les wordt klassikaal afgesloten met een spel.

De Brede School Gouda heeft, in samenwerking met de AI scholengroep Gouda, deze lespakketten in haar programma opgenomen met als resultaat dat er in het schooljaar 2015-2016 21 gastlessen, 11 voor gr. 5/6 en 10 voor gr. 7/8, door ervaren AI-gastlesdocenten gegeven zullen worden.

Gastdocenten

Amnesty biedt voor alle leerlingen vanaf groep 6 van de basisschool tot de laatste klassen van het voortgezet onderwijs, lessen mensenrechteneducatie die aansluiten op de belevingswereld van leerlingen. Gastdocenten van Amnesty zijn getraind in mensenrechteneducatie en -didaktiek en zijn bekend met de verschillende les- en actiematerialen die Amnesty heeft ontwikkeld. Docenten uit het basis- of voortgezet onderwijs kunnen dit materiaal ook zelf bestellen om er les mee te geven.

Spreekbeurten en werkstukken

Ook leerlingen kunnen bij Amnesty terecht voor  materiaal over mensenrechten voor spreekbeurten en werkstukken.

Het doel van onze lessen is om leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs bewust te maken van:

  • het bestaan en het belang van mensen- en kinderrechten;
  • schendingen van mensenrechten en wat dat betekent voor de mensen die het overkomt;
  • het belang van afspraken en de wereldwijde acties ter bescherming van mensenrechten;
  • en dat er mogelijkheden zijn tot verandering door persoonlijke inzet.

Gastdocenten gezocht!

Op dit moment kan de scholengroep nieuwe vrijwilligers die als gastdocent voor Amnesty lessen willen verzorgen in het basis- of voortgezet onderwijs in de regio Gouda gebruiken.

Mocht u belangstelling hebben voor een rol als gastdocent, of wilt u als leerkracht meer informatie over de lessen in mensenrechten, neemt u dan contact met ons op. Zie hiervoor het contactformulier op deze website of neem direct contact op met de coördinator.

Coördinator en contactpersoon

Sjaak Kuijer
E: secretariaat@gouda.amnesty.nl