Vrede verbindt verschil

Amnesty International Gouda

Thema Vredesweek 2020

Verschillen tussen mensen zijn er altijd geweest en zullen er altijd zijn. Verschillen tussen mensen zijn er in deze tijd ook, overal. Niet alleen ver weg, ook dichtbij. Niet alleen over grote zaken, ook over kleine. Niet alleen over politiek, ook over religie. Of over hoe mensen hun mens-zijn beleven en uitdragen. 

En dat mag. Dat mag altijd. Dat staat helder in de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens. Wat niet mag is dat mensen die daarvoor opkomen worden opgepakt, groepen uit elkaar gedreven. En dat is waar AMNESTY INTERNATIONAL aan werkt. 

AMNESTY INTERNATIONAL streeft naar een wereld waarin iedereen alle rechten geniet die zijn vastgelegd in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en andere internationale mensenrechteninstrumenten.

Uitgangspunten 

Vrijheid

Het hart van de mensenrechten. De vrijheid om zich te uiten en het leven vorm te geven naar eigen inzicht, zolang het de rechten van anderen niet schaadt.

Gelijkheid

Voor iedereen en altijd. Mensenrechten zijn universeel. We hebben rechten omdat we mens zijn, ongeacht onze verschillen, ongeacht grenzen.

Rechtvaardigheid

Het fundament van de mensenrechten. Wetten en verdragen beschermen tegen willekeur, onafhankelijke instanties bewaken de naleving.

Basis

Internationale solidariteit, effectiviteit, onafhankelijk, verenigingsdemocratie, wederzijds respect. Solidariteit, democratie, respect, in vrede. Want vrede verbindt verschil. 

En maakt daarmee de wereld rechtvaardig, eerlijk en moreel welvarend. 

Meer weten 

Wil je meer weten over AMNESTY INTERNATIONAL in Gouda? Zie wat wij doen en wat jij vanuit Gouda en omstreken kunt betekenen voor slachtoffers van schendingen van mensenrechten.

GOUDA.AMNESTY.NL

of mail naar SECRETARIAAT@GOUDA.AMNESTY.NL

Meer over de Vredesweek vind je hier.