Opbrengt collecte 2017

Ook in Gouda is in de week van 5 t/m 11 maart gecollecteerd voor Amnesty International. De totale opbrengst is ruim € 8850,-!

Onze dank gaat uit naar alle collectanten en de inwoners van onze gemeente, die gezamenlijk deze bijdrage hebben geleverd aan het werk van Amnesty International.

Amnesty is een onafhankelijke organisatie en neemt voor haar onderzoek, lobby en actie geen geld aan van overheden of politieke groeperingen. Juist daarom is de opbrengst van de jaarlijkse collecte van onschatbare waarde voor de organisatie. Met het geld dat tijdens de collecte wordt opgehaald, kan Amnesty haar werk blijven doen.

Wil je ook helpen bij een van de acties van Amnesty Gouda? Word vrijwilliger