Open brief asielzoekers

Op 5 mei jl. is op initiatief van de ChristenUnie een open brief aangeboden aan burgemeester Schoenmaken. Ook Amnesty Gouda ondertekende de brief, samen met o.a. VluchtelingenWerk Zuid-Holland Noord, Werkgroep kerk & vluchteling PKN Gouda, Kwintes Vrouwenopvang Midden Holland, Leger des Heils MCR en andere partijen en maatschappelijke instellingen. In deze open brief worden vragen gesteld aan de burgemeester en …

Amnesty aanwezig op 4 mei

Zoals gewoonlijk was Amnesty Gouda aanwezig bij de bijeenkomst in de Agnietenkapel in Gouda op 4 mei, dodenherdenking. Na afloop van deze bijeenkomst, georganiseerd door de Raad van Kerken, deelde Amnesty-vrijwilligers aan de aanwezigen witte rozen uit. Deze zijn meegedragen naar de markt alwaar ze zijn bijgezet bij het monument.