Open brief asielzoekers

Op 5 mei jl. is op initiatief van de ChristenUnie een open brief aangeboden aan burgemeester Schoenmaken. Ook Amnesty Gouda ondertekende de brief, samen met o.a. VluchtelingenWerk Zuid-Holland Noord, Werkgroep kerk & vluchteling PKN Gouda, Kwintes Vrouwenopvang Midden Holland, Leger des Heils MCR en andere partijen en maatschappelijke instellingen. In deze open brief worden vragen gesteld aan de burgemeester en de oproep gedaan tot het nemen van verantwoordelijkheid als gemeente Gouda in het bieden van bed, bad, brood en begeleiding aan uitgeprocedeerde asielzoekers. Voor de volledige tekst en achtergronden zie hier.