Opbrengst collecte 2015

Dank je wel, Gouda!

Opbrengst van de collecte 2015 weer bijzonder hoog!

Van 1 tot en met 7 maart 2015 gingen vele collectanten de Goudse straten op tijdens de landelijke collecteweek voor Amnesty International. En dat werd beloond, De opbrengst bedroeg in Gouda 10.908,91 euro. Collectehoofden Cobie Malkus (l) en Maartje Vingerling (r) maakten tijdens de vrijwilligersbijeenkomst op 28 maart trots dit bedrag openbaar.

De collecte is belangrijk voor Amnesty omdat wij werken zonder subsidies van overheden. De collectegelden maken het werk van Amnesty mogelijk. Wil je volgend jaar ook collecteren? Meld je aan!.